Op naar het gerecht

De datum voor de hoorzitting is bekend, op dinsdag 24 april om 9:15 zal het verzoek om een voorlopige voorziening van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tegen de omgevingsvergunning voor de Tiny House pilot aan de Helderseweg 28 worden behandeld. Dit is een openbare zitting, hierbij roepen we onze sympathisanten op om naar de zitting te komen om te laten zien dat ons project een breed draagvlak heeft. Kom je ons steunen?

Nog even in het kort: waar gaat het nu eigenlijk om?

Het terrein waar ons Tiny House pilot woonproject plaatsvindt had geen woonbestemming. De gemeente Alkmaar heeft ons dit prachtige stukje braakliggende grond voor een periode van vijf jaar gegund en daarvoor tijdelijke de bestemming omgezet naar wonen middels een omgevingsvergunning. Het terrein waar de huisjes staan, momenteel twee Tiny Houses en het worden er totaal vijf, ligt naast een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is eigenaar van de RWZI en is van mening dat de locatie niet geschikt is voor bewoning. Het valt binnen deze zogenaamde ‘geurcontour’ die men rond de zuiveringsinstallatie heeft vastgesteld en er zou ook geluidsoverlast kunnen zijn. HHNK wil het risico vermijden dat een of meerdere van de Tiny House bewoners gaat klagen over overlast, waardoor er mogelijk kostbare aanpassingen aan de RWZI gedaan zouden moeten worden. Ondanks herhaalde pogingen van de gemeente Alkmaar om een oplossing te vinden is HHNK naar de rechter gestapt om de vergunning per direct te schorsen. Schenkeveld Advocaten vertegenwoordigt de gemeente Alkmaar in deze zaak waarbij ik als aanvrager van de omgevingsvergunning aanwezig mag zijn en een verklaring mag afleggen.

Is er dan echt sprake van overlast?

Ik (Marjolein) woon al bijna twee jaar naast de RWZI, mijn Tiny House staat er het dichtst bij. De andere huisjes komen verder te staan. Ik ruik bijna nooit iets. Geluidsoverlast, daar is al helemaal geen sprake van. Het gaat om een tijdelijk, experimenteel woonproject met verplaatsbare Tiny Houses waarbij we nuttig gebruik maken van een terrein dat al jaren niet gebruikt wordt. We hebben ons als bewoners en toekomstige bewoners georganiseerd in een coöperatieve vereniging met als doel het wonen in Tiny Houses op meer plekken in Alkmaar en omgeving mogelijk te maken, omdat er een enorme behoefte aan is. Voor de plekken aan de Helderseweg alleen al hebben we ruim 400 aanmeldingen ontvangen. En de vragen blijven binnenstromen. We geloven met hart en ziel in deze minimalistische en milieuvriendelijke woonvorm, die het mensen in staat stelt een leven vorm te geven dat aansluit bij hun waarden. Meer rust en vrije tijd, meer gemeenschap, een kleinere ecologische voetafdruk, de vrijheid om je hart te volgen en leven met meer aandacht voor de natuur.

Het project aan de Helderseweg 28 is een pilot, een voorbeeldproject. Hiermee willen we laten zien dat Tiny Housing een waardevolle aanvulling is voor de samenleving. We willen mensen inspireren en laten zien dat groener leven ook heel erg leuk kan zijn. We zijn dus heel erg bewust van het belang dat dit een geslaagd project wordt, de toekomst van meerdere woonplekken voor Tiny House liefhebbers in Alkmaar e.o. hangt er vanaf. Daarnaast, we weten waarvoor we kiezen door hier te gaan wonen. We kennen de beperkingen en nemen die graag voor lief. Met andere woorden, we zullen het wel uit ons hoofd laten om te gaan klagen over stankoverlast, als daar al sprake van zou zijn. We hebben in de overeenkomst met de gemeente Alkmaar verklaard dat we niet gaan klagen over overlast van de RWZI en daar ook voor getekend.

Naar de rechter

Het ligt nu bij de rechter. Ik zal uit naam van de Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar een verklaring afleggen, daarna is het afwachten. We gaan uit van een positieve uitslag en verwachten die nog voor het weekeinde van 28 en 29 april te ontvangen. Dan komt Marja met haar Tiny House naar Alkmaar, de derde bewoonster in ons project. Mits de rechter beslist dat een voorlopige voorziening niet nodig is en HHNK de bezwaarprocedure via de normale weg bij de gemeente Alkmaar moet volgen.

Oproep aan jou!

Aan al die mensen die ons een hart onder de riem willen steken, die misschien ook zelf graag in een Tiny House zouden willen wonen of alleen maar de waarde van ons project inzien, hierbij onze oproep: kom naar de hoorzitting en laat zien dat het Tiny House pilot project aan de Helderseweg 28 niet alleen maar om vijf Tiny Houses en hun bewoners gaat, maar om veel meer mensen die deze woonvorm een warm hart toedragen en er meer kansen voor willen zien ontstaan. Laat ons weten of je komt, mochten we nu met een grote groep zijn dan willen we dat vooraf even aan de rechtbank laten weten. Stuur even een berichtje aan tinyhousealkmaar@gmail.com als je van plan bent te komen, en of je iemand meeneemt. We hopen op hartverwarmende support vanuit het publiek!

De hoorzitting vindt plaats op dinsdag 24 april om 9:15 uur, zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen. Het adres van de rechtbank is: Kruseman van Eltenweg 2 te Alkmaar. Je kunt de Tiny Houses bijna zien vanuit de rechtbank, zo dichtbij is het. We hopen je daar te zien!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *