Drie Tiny Houses op een rij

Zaterdag 28 april is Marja’s Tiny House naar Alkmaar gekomen, we hebben nu drie Tiny Houses op een rijtje! Na de positieve uitspraak van de rechter (zie meer daarover in deze blog) mocht Marja eindelijk komen met haar huisje. Stel je voor, je huis is klaar en moet ergens heen, je moet ergens wonen maar je weet nog steeds niet waar. Dat is niet leuk! Maar het kwam gelukkig goed.

Hoewel het niet helemaal droog was die zaterdag was het wel rustig met de wind, en dat is heel belangrijk als je de snelweg op gaat met een Tiny House. Rond het middaguur kwamen Marja en haar Tiny House aangereden over de Helderseweg. Marjolein stond ze al op te wachten:

Marja heeft haar huisje Helianthus genaamd, de zonnebloem. De zonnebloem draait altijd naar de zon, dit huisje vertrouwd ook op de zon voor energie dus dat past perfect! Zaterdag 5 mei trekt Marja echt in haar huisje en dan wonen er drie mensen in hun Tiny Houses in het pilot project Tiny House Alkmaar. Hoe mooi is dat! Lan komt waarschijnlijk in juli met haar Tiny House, en het vijfde plekje is weer vrij gekomen. Niet meteen mailen graag, er komt een blog aan met daarin beschreven hoe je je interesse kunt opgeven.

Om Marloes en Marja te verwelkomen en het goede nieuws te vieren dat we van de rechter voorlopig door mogen gaan met het project hebben we diezelfde dag dat Marja’s huisje arriveerde een tiny borreltje georganiseerd voor wat vrienden van Tiny House Alkmaar en familie. Met dank aan Danielle van Stroom Nederland voor de mooi foto!

 
De rechter beslist: we mogen blijven!

Dinsdag 24 april heeft de hoorzitting in de zaak van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tegen de gemeente Alkmaar als verstrekker van de omgevingsvergunning voor ons Tiny House pilot project plaatsgevonden.  De uitspraak van de rechter is positief geweest voor ons project. De voorlopige voorziening is afgewezen en Marja komt zaterdag 28 april met haar Tiny House naar Alkmaar!

Naar aanleiding van de oproep in  het blog van Marjolein van 12 april om naar de hoorzitting te komen hebben zo’n 25 mensen hun steun betuigd door plaats te nemen op de toeschouwers tribune in de rechtszaal. Fantastisch! Heel hartelijk dank lieve vrienden, familie, bekenden en onbekende supporters, het heeft ons zo veel goed gedaan dat jullie er waren om ons aan te moedigen! Natuurlijk waren alle leden van Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar aanwezig: Marloes, Marja, Lan en Marjolein. Als aanvrager van de omgevingsvergunning mocht Marjolein vooraan plaatsnemen en een verklaring afleggen.

Daar werd evenwel niet aan toegekomen, de rechter besliste al vrij snel dat er geen sprake was van onmiddellijk risico voor het Hoogheemraadschap en wees daarmee de aanvraag voor een voorlopige voorziening af. Het bezwaar van het Hoogheemraadschap is daarmee niet afgewezen, dat zal apart behandeld worden. Maar voor nu mogen we verder met ons pilot project Tiny House Alkmaar, wat betekent dat Marja met haar Tiny House naar Alkmaar komt zaterdag 28 april. Dan zijn we echt een Tiny village! Lan zal naar verwachting in juli of augustus met haar huisje komen en de invulling van de vijfde plek, dat houden we nog heel even spannend. We hebben zaterdag een welkomstborrel georganiseerd voor Marja en Marloes, waarbij we een bescheiden groep mensen hebben uitgenodigd die ons project steunen.

Op 5 mei houden we open huis van 13:00 tot 16:00 uur. Marjolein hield al sinds enige tijd de eerste zaterdag van de maand open huis, dat gaan we met het Tiny Village voortzetten zodat geïnteresseerden de Tiny Houses kunnen bekijken. We vertellen graag meer over de Tiny House filosofie en lifestyle die erbij hoort.

Op naar vrolijke bijeenkomsten!

Foto’s: Ronald Lammers en Monique van Orden

Op naar het gerecht

De datum voor de hoorzitting is bekend, op dinsdag 24 april om 9:15 zal het verzoek om een voorlopige voorziening van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tegen de omgevingsvergunning voor de Tiny House pilot aan de Helderseweg 28 worden behandeld. Dit is een openbare zitting, hierbij roepen we onze sympathisanten op om naar de zitting te komen om te laten zien dat ons project een breed draagvlak heeft. Kom je ons steunen?

Nog even in het kort: waar gaat het nu eigenlijk om?

Het terrein waar ons Tiny House pilot woonproject plaatsvindt had geen woonbestemming. De gemeente Alkmaar heeft ons dit prachtige stukje braakliggende grond voor een periode van vijf jaar gegund en daarvoor tijdelijke de bestemming omgezet naar wonen middels een omgevingsvergunning. Het terrein waar de huisjes staan, momenteel twee Tiny Houses en het worden er totaal vijf, ligt naast een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is eigenaar van de RWZI en is van mening dat de locatie niet geschikt is voor bewoning. Het valt binnen deze zogenaamde ‘geurcontour’ die men rond de zuiveringsinstallatie heeft vastgesteld en er zou ook geluidsoverlast kunnen zijn. HHNK wil het risico vermijden dat een of meerdere van de Tiny House bewoners gaat klagen over overlast, waardoor er mogelijk kostbare aanpassingen aan de RWZI gedaan zouden moeten worden. Ondanks herhaalde pogingen van de gemeente Alkmaar om een oplossing te vinden is HHNK naar de rechter gestapt om de vergunning per direct te schorsen. Schenkeveld Advocaten vertegenwoordigt de gemeente Alkmaar in deze zaak waarbij ik als aanvrager van de omgevingsvergunning aanwezig mag zijn en een verklaring mag afleggen.

Is er dan echt sprake van overlast?

Ik (Marjolein) woon al bijna twee jaar naast de RWZI, mijn Tiny House staat er het dichtst bij. De andere huisjes komen verder te staan. Ik ruik bijna nooit iets. Geluidsoverlast, daar is al helemaal geen sprake van. Het gaat om een tijdelijk, experimenteel woonproject met verplaatsbare Tiny Houses waarbij we nuttig gebruik maken van een terrein dat al jaren niet gebruikt wordt. We hebben ons als bewoners en toekomstige bewoners georganiseerd in een coöperatieve vereniging met als doel het wonen in Tiny Houses op meer plekken in Alkmaar en omgeving mogelijk te maken, omdat er een enorme behoefte aan is. Voor de plekken aan de Helderseweg alleen al hebben we ruim 400 aanmeldingen ontvangen. En de vragen blijven binnenstromen. We geloven met hart en ziel in deze minimalistische en milieuvriendelijke woonvorm, die het mensen in staat stelt een leven vorm te geven dat aansluit bij hun waarden. Meer rust en vrije tijd, meer gemeenschap, een kleinere ecologische voetafdruk, de vrijheid om je hart te volgen en leven met meer aandacht voor de natuur.

Het project aan de Helderseweg 28 is een pilot, een voorbeeldproject. Hiermee willen we laten zien dat Tiny Housing een waardevolle aanvulling is voor de samenleving. We willen mensen inspireren en laten zien dat groener leven ook heel erg leuk kan zijn. We zijn dus heel erg bewust van het belang dat dit een geslaagd project wordt, de toekomst van meerdere woonplekken voor Tiny House liefhebbers in Alkmaar e.o. hangt er vanaf. Daarnaast, we weten waarvoor we kiezen door hier te gaan wonen. We kennen de beperkingen en nemen die graag voor lief. Met andere woorden, we zullen het wel uit ons hoofd laten om te gaan klagen over stankoverlast, als daar al sprake van zou zijn. We hebben in de overeenkomst met de gemeente Alkmaar verklaard dat we niet gaan klagen over overlast van de RWZI en daar ook voor getekend.

Naar de rechter

Het ligt nu bij de rechter. Ik zal uit naam van de Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar een verklaring afleggen, daarna is het afwachten. We gaan uit van een positieve uitslag en verwachten die nog voor het weekeinde van 28 en 29 april te ontvangen. Dan komt Marja met haar Tiny House naar Alkmaar, de derde bewoonster in ons project. Mits de rechter beslist dat een voorlopige voorziening niet nodig is en HHNK de bezwaarprocedure via de normale weg bij de gemeente Alkmaar moet volgen.

Oproep aan jou!

Aan al die mensen die ons een hart onder de riem willen steken, die misschien ook zelf graag in een Tiny House zouden willen wonen of alleen maar de waarde van ons project inzien, hierbij onze oproep: kom naar de hoorzitting en laat zien dat het Tiny House pilot project aan de Helderseweg 28 niet alleen maar om vijf Tiny Houses en hun bewoners gaat, maar om veel meer mensen die deze woonvorm een warm hart toedragen en er meer kansen voor willen zien ontstaan. Laat ons weten of je komt, mochten we nu met een grote groep zijn dan willen we dat vooraf even aan de rechtbank laten weten. Stuur even een berichtje aan tinyhousealkmaar@gmail.com als je van plan bent te komen, en of je iemand meeneemt. We hopen op hartverwarmende support vanuit het publiek!

De hoorzitting vindt plaats op dinsdag 24 april om 9:15 uur, zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen. Het adres van de rechtbank is: Kruseman van Eltenweg 2 te Alkmaar. Je kunt de Tiny Houses bijna zien vanuit de rechtbank, zo dichtbij is het. We hopen je daar te zien!

 

Mijn toekomstige paradijsje

Hallo mensen,

Dit is mijn eerste verhaal voor de website en het werd ook wel tijd dacht ik 🙂 Er is nu ook wat te vertellen want de bouw van mijn Tiny House gaat binnenkort starten! Als ik zie hoe mooi de huisjes van mijn buren Marloes en Marja zijn geworden, kan ik niet wachten tot de eerste schroeven in mijn huisje worden gezet. Samen met Ties Bosman, die ook het huisje van Marja heeft gebouwd, zijn we tot een heel mooi ontwerp gekomen waarbij rekening is gehouden met mijn wensen. En dat is vooral voldoende werkruimte in de keuken, omdat ik heel graag kook (en eet ;)). Daarnaast veel licht inval om zoveel mogelijk van het buiten te kunnen genieten.

Waarom wonen in een Tiny House? Ik ben in mijn leven vaak verhuisd, heb in bijzondere woningen gewoond, en een Tiny House zie ik als mijn nieuw huisproject(je). Het ontspullen is grotendeels al achter de rug na mijn verhuizing van Brabant terug naar Alkmaar vorig jaar. En ook het leven met een woonoppervlakte van 40 m2 is me het afgelopen half jaar heel goed bevallen! Het enige wat nu nog ontbreekt is een fijn buitenplaatsje………. Ik word heel blij en gelukkig met de gedachte straks in een gezellig knus Tiny House te kunnen wonen. Maar vooral de gedachte om op deze manier een zo klein mogelijk ecologisch voetafdruk achter te kunnen laten is bijzonder, want net als mijn buren is mijn Tiny House straks ook off-grid.

Als ergotherapeut begeleid ik dagelijks revalidanten die een proces doorlopen in het leren accepteren van hun ongemakken waarbij het leren loslaten en je waarden nastreven een van de centrale peilers zijn.  Zo ervaar ik het proces zelf ook die ik nu aan het doorlopen ben in mijn verdieping in het Tiny House movement. Terug naar de eenvoud en de dingen doen die er toe doen en wat jij belangrijk vind in het leven nastreven.

Ondanks dat we na de plaatsing van het huisje van Marloes afgelopen donderdag zorgelijk nieuws hebben ontvangen, blijf ik positief en laat ik de bouw van mijn Tiny House doorgaan. Ik geloof erin dat deze nieuwe duurzame manier van wonen in de toekomst een groots effect gaat bereiken. Laten we hopen dat het pilotproject Tiny House Alkmaar voortgezet kan worden, want ik wil heel graag met mijn toekomstige lieve buren dit nieuw avontuurtje gaan beleven!

De stand van zaken

Woensdag 29 maart ontvingen we de getekende bruikleenovereenkomst voor de grond en de omgevingsvergunning die verleend is aan ons Tiny House pilot project. De volgende dag is het Tiny House van Marloes naar Alkmaar gekomen. Wat als een blijde dag begon en had moeten blijven, werd helaas overschaduwd door het bericht dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om een onmiddellijke schorsing van de omgevingsvergunning heeft gevraagd aan de rechtbank. Dat heeft de rechter niet gehonoreerd omdat er geen direct risico is op ‘onomkeerbare schade’, daar de huisjes verplaatsbaar zijn.

Een uitgebreider verslag van al het gebeurde kun je op het blog van Marjolein lezen, klik op de categorie ‘Tiny House Alkmaar’ en je vindt alle relevante blogs:

Blog

Ondertussen geven we de moed niet op, Marloes is haar prachtige kofferhuisje aan het klaarmaken voor bewoning aan de binnenkant en we gaan als Wooncoöperatie door met het maken van plannen voor de inrichting van ons stukje van dit terrein dat we voor een paar jaar in bruikleen hebben gekregen van de gemeente Alkmaar. Marja moet door het gebeurde wachten met de komst van haar Tiny House tot na de uitspraak van de rechter, als die positief uitpakt natuurlijk. Die wordt binnen drie weken verwacht en we gaan uit van het positieve. We houden je op de hoogte!

De bouw schiet al lekker op

Hier is eindelijk weer een blogje van me. Elke keer als ik mijn tekst bijna af heb is er weer zoveel veranderd aan mijn huis dat het alweer oud nieuws is…
Dus vandaar maar een korte blog, maar wel met veel foto’s.

Alles gaat namelijk lekker door en mijn Kofferhuisje is bijna af. De kozijnen zijn ondertussen geplaatst en wat het helemaal mooi afmaakt: de buitenbekleding! Architecte Jetty Min en ik hebben gekozen voor Platowood. Dit is een Vuren houtsoort, duurzaam en zonder chemische en giftige stoffen bewerkt. Ik hoef het ook niet te onderhouden en uiteindelijk zal het hout vergrijzen.

De kozijnen zijn van Iroko en die hoef ik ook niet te behandelen. Alleen de kozijnen van de kleine ramen ga ik wel een leuk kleurtje geven.

En dan komt nog een van de moeilijkste dingen: ontspullen!!! Aan de ene kant gaat het best goed omdat je in de loop der jaren gewoon echt zooi verzameld. En dat kan allemaal weg. Aan de andere kant. Oei! Wat doe je met alles wat emotionele waarde heeft? Bewaren of gewoon wegdoen en hopen dat je het in je geheugen hebt opgeslagen…

Gelukkig heeft mijn bedstee straks een redelijk grote opslag maar kleiner wonen betekent natuurlijk niet elk gaatje ruimte volproppen met troep die je echt niet nodig hebt. Ik heb nog wel even wat werk te verzetten…

 

 

Even voorstellen: stagiaire Djavan

Mijn naam is Djavan Braumuller en ik loop momenteel stage bij Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar. Tijdens deze afstudeerstage doe ik simpel gezegd onderzoek naar wat er nodig is om een Tiny House project te laten slagen in Alkmaar en andere gemeentes. Hiervoor zal ik voornamelijk onderzoek doen naar de kansen en bedreigingen van de omgevingswet en de sociologische aspecten rondom de Tiny House movement, een van de vragen die hieruit voorkomt is: ‘’Wat doet mensen kiezen voor het wonen in een Tiny House?’’.

Nu vraag je je natuurlijk af: ‘’Hoe kom je als student terecht in de wereld van Tiny Houses?’’. Om die vraag te beantwoorden is het handig om eerst wat achtergrondinformatie te geven. Om te beginnen ben ik een vierdejaars Landscape and Environment Management student aan hogeschool Inholland te Delft. De opleiding is een mix van ruimtelijke ordening en milieukunde. De keus voor deze groene opleiding is niet volledig vanzelfsprekend. Ik ben namelijk opgegroeid in het grijze Rotterdam Zuid, met een uitzicht op de bakstenen van mijn overburen. De onvermijdbare grijze omgeving heeft echter de passie voor natuur niet weten te dempen. Sterker nog: Ik denk dat mijn wijk de passie voor natuur juist heeft versterkt. Echter, kwam ik er tijdens de loop van mijn studie achter dat het wonen in de havenstad toch meer aan me is blijven plakken dan ik dacht. Zo vond ik het meeste plezier in het combineren van zowel de grijze als groene elementen van mijn opleiding. Het liefst zie ik mezelf nog jaren werken aan het vergroenen van de stedelijke ruimte.

De passie voor het vergroenen van de stedelijke ruimte uitte zich in de projecten die ik tijdens mijn opleiding uitkoos. Zo heb ik vanaf september 2017 tot februari 2018 gewerkt aan een Green Junior project met de opdracht om een volledig circulair eiland te ontwerpen voor de kust van IJmuiden. Dit Green Junior project liet mij kennis maken met de uitdaging van ontwerpen volgens de wensen en behoeften van bewoners, de diepe wortels die wet- en regelgeving heeft in een plan en het belang van duurzame projecten.

Ik geloof dat de het duurzaam inrichten van onze leefomgeving de toekomst is, niet alleen omdat innovatie belangrijk is, maar ook omdat het cruciaal is voor het voortbestaan van de wereld zoals we haar kennen. Dankzij mijn begeleider van het Green Junior project kwam ik contact met de projectleider van Tiny House Nederland en voorzitter van Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar, Marjolein Jonker. Een van de redenen dat ik voor deze stage heb gekozen is mijn interesse in de mogelijke effecten van de omgevingswet die begin 2019 wordt ingevoerd, in het bijzonder op de effecten die het heeft op duurzame initiatieven. De omgevingswet beloofd namelijk kortere en eenvoudigere procedures en ook gaat de omgevingswet werken met het ‘ja, mits’-principe in plaats van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit houdt in dat er meer ruimte zou moeten voor burgerinitiatieven.

Daarnaast zorgt de omgevingswet ervoor dat gemeentes meer afwegingsruimte hebben voor het stellen van kwaliteitsnormen. Dit klinkt natuurlijk hartstikke vaag, terwijl het eigenlijk hartstikke simpel is. Gemeenten mogen straks zelf gaan bepalen wat de normen zijn voor bepaalde aspecten in de fysieke leefomgeving, denk hierbij aan: natuur, bodemgesteldheid en geur. Stel dat een gemeente erg veel last heeft van geluidsoverlast, dan kunnen zij ervoor kiezen om de normen rondom geluidsoverlast strenger te maken. Een voorbeeld dat vaak wordt gebruikt is een mengpaneel. Je ziet op het bovenstaande mengpaneel dat bepaalde aspecten van de fysieke leefomgeving grenzen hebben (de rode strepen), dit zijn de Europese normen die momenteel gelden. Zo moet de luchtkwaliteit van een gemeente voldoen aan Europees gestelde eisen.

Een andere reden dat ik voor deze stage heb gekozen is de sociologische insteek die ik kan verwerken in het onderzoek. Zoals ik eerder zei, ga ik onderzoek naar wat mensen doet kiezen voor het wonen in een Tiny House. Sociologisch onderzoek vind ik persoonlijk erg interessant. Zo kan je jezelf afvragen: ‘’is er een typische Tiny House bewoner? En als deze er is, is deze persoon dan hoogopgeleid? Een man of een vrouw? Heeft hij/zij een grote portemonnee of een kleine?’’ En ga zo maar door.

Aan de hand van deze twee aspecten zal ik gedurende 5 maanden werken aan een advies met daarin een checklist. Het idee is, dat gemeentes of enthousiaste burgers met deze checklist hun omgeving kunnen toetsen op de mogelijkheid om een Tiny House wijk te realiseren. Punten die hierbij ter sprake zijn bijvoorbeeld:

  • – Hoe ziet de lokale bevolking eruit?
  • – Wat zijn de lokale normen die er worden gesteld? (Hoe ziet het mengpaneel eruit?)
  • – Is er veel leegstand in de gemeente?
  • – Welke actoren zouden mogelijk mee kunnen werken?
  • – Welke actoren zouden tegen kunnen zijn?
  • – et cetera

Ik ben erg blij dat ik dat ik stage mag lopen bij de nog jonge wooncoöperatie. De Tiny House movement wordt met de dag groter en met een beetje geluk zorg ik dat het verspreiden van de movement nóg wat sneller gaat.

Marja’s Tiny House is bijna klaar!

Over vier weken is mijn Tiny House klaar! Ja echt 🙂 Na een paar goede gesprekken heb ik eind vorig jaar besloten om het demo Tiny House van Ties Bosman te kopen.

Ties ging niet zomaar voor mij aan de slag, hij vroeg echt op alles door. Mijn motivatie om Tiny te gaan wonen. Waarom ik off-grid wil.  Waar ik wilde gaan wonen. Hoe de inrichting er uit moest gaan zien. Wateraanvoer, waterafvoer, stroomvoorziening, hoe ik mijn huisje ga verwarmen en waarom ik dat op die manier wil. We appen en bellen veel. Als je een demo koopt zit je al vast aan bepaalde maten en het vergt veel creativiteit van beide kanten om oplossingen te bedenken.

Ondertussen wordt er nu dagelijks aan mijn huisje gewerkt. Ik ben een aantal keren naar Leiden gereden waar mijn huisje staat om alle details door te spreken.  En ook om spullen te brengen. Een aanrechtblad, een werkblad,een koelkast. Wat moeten er veel besluiten genomen worden zeg!

Nu lijkt het dat ik alles ad hoc doe maar samen met mijn aanstaande buren van Tiny House Alkmaar heel veel op pad geweest naar leveranciers. Avonden hebben we hier over gesproken en hierdoor hebben we veel kennis opgedaan zodat ik weet wat ik wil. Als Ties nu een vraag heeft heb ik het antwoord al klaar. Het keukenblok wordt deze week geplaatst, mijn slaaploft getimmerd, de trap/kast wordt ook geplaatst. Zelf ga ik deze week beginnen met het schilderen van de buitenkant. Deze staat nog in de grondverf.  Het wordt zoo mooi! Ik kan haast niet wachten om in Alkmaar te gaan wonen!

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar

Gisteren hebben we de akte ter oprichting van Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar getekend! Daarmee is initiatiefgroep Tiny House Alkmaar nu officieel een coöperatieve vereniging geworden, die voor haar leden afspraken kan maken, overeenkomsten kan aangaan en goederen en diensten kan inkopen. We zijn weer een stapje dichter bij het realiseren van ons Tiny House pilot project in Alkmaar, maar we zijn er nog niet. Vandaag willen we je graag uitleggen waarom we voor deze rechtsvorm gekozen hebben.

Waarom een wooncoöperatie?

De gemeente stelde dat de benodigde overeenkomsten zoals een bruikleenovereenkomst en een omgevingsvergunning, getekend dienen te worden door een rechtsvorm zoals een stichting of vereniging. De gemeente wil die overeenkomsten niet met particulieren aangaan en dat begrijpen we. Voor onze initiatiefgroep was het daarnaast ook goed om ons te verenigen in een rechtsvorm. Dus daar kwam de keuze: welke rechtsvorm past bij ons?

De meest voor de hand liggende opties zijn: een stichting, een vereniging of een coöperatieve vereniging. Onze voorkeur lag direct bij een coöperatieve vereniging. In de gesprekken in onze initiatiefgroep kwam duidelijk naar voren dat we gelijkwaardigheid belangrijk vinden, ieder heeft een gelijke stem. De vraag was natuurlijk: ‘wat willen we bereiken met de rechtsvorm?’.

1: Een juridisch orgaan dat overeenkomsten kan aangaan met de gemeente

2: Grond huren en/of beheren van de gemeente voor Tiny House woonprojecten

3: Gezamenlijk producten en diensten kunnen inkopen ten behoeve van de leden

4: Van de investeringen die de leden doen om gezamenlijke voorzieningen aan te schaffen willen we een deel uit kunnen keren bij uittreding van een lid uit de organisatie

Een coöperatieve vereniging is de beste match bij deze vragen. We noemen het een wooncoöperatie, omdat onze coöperatieve vereniging als doel heeft woonprojecten te realiseren. Wooncoöperaties staan in de picture en staan zelfs vermeld in de woningwet. Onze wooncoöperatie is wel een tikje anders. In een wooncoöperatie zoals omschreven in de woningwet werkt een groep bewoners samen met een woningcorporatie (let op het verschil!) om woningen te kopen of te beheren. Wij gaan alleen grond beheren en ieder lid draagt zelf zorg voor de aanschaf of bouw van zijn/haar Tiny House. Ik vind het een prachtige aanvulling op het concept die past bij deze tijd. De omschrijving van Platform 31 welke een kennisdossier heeft over de wooncoöperatie, past heel goed bij onze missie:

‘Wat is eigenlijk een wooncoöperatie? Er circuleren verschillende definities, maar het belangrijkste is dat het gaat om een organisatievorm en geen specifieke woonvorm. Het collectieve aspect vormt de basis, doch een wooncoöperatie staat niet gelijk aan groepswonen. Het gaat erom dat mensen zich verenigen omdat ze van mening zijn dat ze samen een betere en betaalbare woonsituatie kunnen creëren. Traditioneel ontstaan coöperaties als de markt en instituties in een bepaald domein niet aan de behoeften van een bepaalde groep kunnen voldoen. Er is sprake van zowel onderlinge solidariteit als welbegrepen eigenbelang. De coöperatieve vereniging biedt daarvoor een goede juridische structuur.’

De leden

Het bestuur van onze Wooncoöperatie bestaat uit drie leden. Ik ben voorzitter, Marja Keizer is penningmeester en Marloes van de Gulik is secretaris. Lan Ha Ti Chi is daarnaast lid van de wooncoöperatie, daarmee hebben we momenteel vier van de vijf plekken in het pilot project ingevuld. Helaas hebben Rene, Michel en Martje ons tot onze en hun spijt laten weten op dit moment niet mee te kunnen gaan in het project. We hebben nog een paar mensen op de reservelijst, met hen gaan we eerst gesprekken aan. Mochten we met hen niet de vijfde plek in kunnen vullen dan gaan we een oproep doen voor nieuwe bewoners. Mocht je interesse hebben, zet jezelf dan op onze mailinglijst via de website: https://www.tinyhousealkmaar.nl/contact/

Hoera de bouw van mijn Kofferhuisje is gestart!

Ruim een jaar nadat ik voor het eerst in aanraking kwam met Tiny Houses is het begin gemaakt van mijn eigen Tiny House. En wauw, wat wordt hij groot!!! Toch is hij maar 8.4 bij 3 meter, maar wat groot en wat ontzettend gaaf. Ik kon afgelopen woensdag voor het eerst door mijn eigen huis lopen.

 


‘Tiny House’ was anderhalf jaar geleden nog niet zo’n begrip als dat het nu is, maar toch kwam het op mijn pad. Mijn eerste bijeenkomt was in Haarlem bij de ontwerpers van Tiny Tim. Dat vond ik een heel mooi initiatief maar het was nog even te vroeg voor mij. Na een bijeenkomst van Marjolein en Monique van Tiny House Nederland was ik toch om. Ik wilde niet in een blij-in-een-rij-woning wonen, maar ik wilde iets anders: Ik wilde een Tiny House. 

 

Maar waar moest ik beginnen? Ik had mijn appartement al verkocht, maar hoe nu verder? Gelukkig was er de workshop ‘Realiseer je eigen Tiny House’. Superhandig want nu had ik een veel beter beeld hoe ik dingen aan moest pakken.

Dus maar meteen op zoek naar een architect. En ik kwam uit bij Min2 uit Bergen. Dat voelde meteen zo goed. Enthousiast gingen we aan de gang met ideeën uitdenken en -tekenen. En na een aantal sessies was daar het Kofferhuisje…

 

 

En nu is de eerste paal gemonteerd en het silhouet is herkenbaar. Maar ik ben er nog lang niet hoor. Wat komt er veel bij kijken! Zeker als je huis helemaal off-grid wordt, zijn er heel, heel veel beslissingen te nemen. En je moet ook nog eens nadenken over kleine dingen zoals bijvoorbeeld de hoogte van je stopcontacten… Ik heb nog nooit een huis gebouwd of laten bouwen dus ik ben heel erg blij met de expertise van Jetty Min en aannemer Robert Veldt van de NH Bouwgroep. En ik ben ook heel blij met mijn toekomstige buren van Tiny House Alkmaar. Het is toch fijn om niet alles alleen uit te hoeven zoeken. 


Volgende week heb ik een afspraak met de installateur van de verwarming en gaan we met THA op vervolgonderzoek naar zonnepanelen.