Documenten

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar wil graag open en transparant zijn en haar kennis delen met geïnteresseerden. Op deze pagina kun je lezen welke wij ontwikkeld hebben. We hopen dat andere particuliere initiatiefgroepen en gemeenten die met Tiny Housing aan de slag willen gaan baat hebben bij het werk wat wij al verricht hebben en nog gaan verrichten, zodat er overal in Nederland prachtige Tiny House woonprojecten ontstaan.

We hebben als groep heel lang en goed nagedacht over wat we willen bereiken en hoe we samen willen wonen. Dat proces is heel belangrijk, neem daar je tijd voor! Deze documenten dienen als voorbeeld maar elke groep, gemeente en project is weer anders.

Mocht je onze documenten gebruiken, vinden we het wel heel fijn als je een beetje waardering voor ons pionierswerk laat blijken door bijvoorbeeld naar ons te linken op de website van je initiatief.

Statuten:

De statuten Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar kunt u per mail opvragen. Mailt u hiervoor naar tinyhousealkmaar@gmail.com.

Huishoudelijk reglement:

Huishoudelijk reglement Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar

Eindscriptie Djavan Braumuller:

Wat zijn succesbepalende factoren bij het realiseren van een Tiny House wijk?