Missie

Onze Missie

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar realiseert Tiny House woonprojecten in de gemeente Alkmaar waarbij de kernwaarden betaalbaar, ecologisch en eenvoudig wonen in een samenredzame gemeenschap centraal staan.

Waarom is deze organisatie opgericht?

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar heeft als doel om in een coöperatief verband van bewoners voorwaarden te scheppen voor de realisatie van Tiny House woonprojecten in de gemeente Alkmaar en deze tot uitvoering te brengen.  De wooncoöperatie is als rechtspersoon partner voor grondeigenaren, de gemeente Alkmaar en andere belanghebbenden.

Wie zijn wij?

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar bestaat uit een groep betrokken bewoners uit de gemeente Alkmaar en omstreken die meer zeggenschap willen over hun eigen manier van wonen en leven en zelf hun woonomgeving willen inrichten, besturen en beheren. We kiezen bewust voor Tiny Housing als minimalistische en ecologische woonvorm in een samenredzame gemeenschap om uiting te geven aan onze woonidentiteit.

Wat doen wij en wat willen wij bereiken?

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar start Tiny House woonprojecten op in de gemeente Alkmaar zodat meer mensen de mogelijkheid krijgen om in een Tiny House te wonen. We doen ervaring op met deze woonvorm en delen die kennis met andere Tiny House initiatieven in Nederland op basis van particulier opdrachtgeverschap. Dat doen we om de ontwikkeling van Tiny House woonprojecten in heel Nederland te stimuleren. We doen onderzoek naar deze woonvorm in al haar facetten om de waarde en het belang van de woonvorm te bewijzen.

Wat is onze doelgroep?

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar richt zich hoofdzakelijk op inwoners van Alkmaar en omstreken tot een straal van 25 km die aan een Tiny House woonproject willen deelnemen en zich in onze missie vertegenwoordigd zien. Deze groep heeft prioriteit. Indien er ruimte en mogelijkheden zijn voor deelnemers buiten deze groep is ook voor hen deelname bespreekbaar.

Wat zijn onze normen en waarden?

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar is en blijft trouw aan het gedachtengoed van de Tiny House beweging waarbij de kernwaarden betaalbaar, ecologisch en eenvoudig wonen in een samenredzame gemeenschap centraal staan. We geloven in samenwerken op een gelijkwaardige basis.

Wat is ons product/dienst en welke toegevoegde waarde heeft dit voor onze doelgroep?

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar start Tiny House woonprojecten en biedt de leden een woonplek waar ze in een eigen Tiny House mogen wonen. We organiseren gemeenschappelijke voorzieningen en kopen gemeenschappelijke diensten en producten in die nodig zijn voor de woongemeenschap. We dragen zorg voor een goede voortgang van de woonprojecten en indien het tijdelijke locaties betreft voor een goede afsluiting van de woonprojecten. Indien het een tijdelijke locatie betreft streven we naar de realisatie van een opvolglocatie voor de groep bewoners van het project.

Onze Visie

Hoe kijken wij naar de toekomst?

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar gelooft in een samenleving die in balans is met haar omgeving. Een samenleving waar mensen in harmonie met elkaar en de natuur leven, waar gelijkwaardigheid de norm is en mensen in vrede kunnen leven. We geloven in kleinschalig wonen en werken, eenvoudig leven en genoegen nemen met genoeg. We geloven dat het mogelijk en noodzakelijk is om comfortabel te leven zonder meer van de aarde te nemen dan dat waar we recht op hebben en nodig hebben.  We willen meer samen leven: bezittingen delen, contact met elkaar en elkaar helpen. We geloven dat Tiny Housing een woonvorm is die in al haar facetten in deze samenleving past en mensen helpt stappen te maken op weg naar deze betere samenleving.

 

Welke ambities hebben wij op langere termijn?

Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar streeft naar de realisatie van een combinatie van permanente en tijdelijke Tiny House woonprojecten in verschillende vormen in de gemeente Alkmaar en omstreken. We hebben een voorbeeldfunctie naar andere organisaties die zich bezighouden met wonen. We laten zien dat anders wonen en leven heel goed mogelijk is. We dienen als voorbeeld voor andere ecologische en minimalistische woonprojecten in Nederland. We leren door te doen en leggen een kennisdossier aan dat we delen met geïnteresseerden.