Partners

We hebben een aantal fijne partners die met ons meedenken en met ons samenwerken, we stellen ze graag aan je voor:

Gemeente Alkmaar

Het pilot project met vijf Tiny Houses aan de Helderseweg 28 zou niet mogelijk zijn zonder medewerking van de gemeente Alkmaar, de eigenaar van de grond die we in bruikleen hebben en verstrekker van de omgevingsvergunning voor de pilot.

 

Stichting Tiny House Nederland

Het platform voor de Tiny House beweging in Nederland ondersteunt Tiny House Alkmaar van harte en staat ons bij met administratieve ondersteuning voor de oprichting van de wooncoöperatie. Daarnaast is de stichting betrokken bij het onderzoek in de pilot en delen we de opgedane kennis met andere initiatieven in Nederland via de stichting.

 

Hogeschool Inholland

Drs. Christoph Maria Ravesloot
Lector innovatiemodellen Duurzame Energie

Christoph Maria Ravesloot ondersteunt ons bij het onderzoek dat we laten uitvoeren als onderdeel van het pilot project.

 

Buro Ruiter

Buro Ruiter is een ontwerpburo voor tuin en landschap dat ontwerpt op diverse schaalniveaus. Ze helpen ontdekken wat er mogelijk is op een klein stukje wereld en ondersteunen de wooncoöperatie Tiny House Alkmaar met advies over de ruimtelijke inrichting van het project. Buro Ruiter: ‘De Tiny House beweging zorgt voor een nieuwe manier van leven en inrichten. Als ontwerpers van de buitenruimte worden we enthousiast van het nadenken over een mogelijke invulling van die manier van leven. Denk hierbij aan zelfvoorzienend leven, ecologische voetafdruk verkleinen en esthetische zaken te combineren met praktisch gebruik. Wij maken ontwerpen die technisch en financieel haalbaar zijn, ruimtelijk perfect in elkaar steken en de juiste sfeer uitstralen. We denken mee over vorm, functie, materiaal en inrichting. Maar vooral over het grote geheel.’ Kijk eens op www.buroruiter.nl

 

Stichting Meo

Stichting Meo verzorgd drukwerk, grafische vormgeving, webdesign, apps, online tijdschriften, ledenadministratie en andere ondersteuning aan non-profitorganisaties. Ze doen dat met een team van jonge, creatieve en enthousiaste medewerkers die deze diensten leveren vanuit het leerwerkbedrijf van stichting Meo. Jongeren met een beperking als AD(H)D of autisme doen bij Meo werkervaring op, samen met stagiairs uit het regulier en speciaal voortgezet onderwijs. Voor Tiny House Alkmaar heeft Stichting Meo het prachtige logo verzorgt en ze zijn ons vaste adres voor allerhande drukwerk.

 

Actief Talent Alkmaar

ActiefTalent brengt mensen in beweging en geeft professionele ondersteuning bij Arbeidsre-integratie, Activering en Participatie.
Mensen die als gevolg van hun verslavingsachtergrond aan de rand van de maatschappij zijn komen te staan, hebben er recht op om (weer) mee te doen. Deze mensen kunnen door een actieve levensstijl hun herstel bevorderen en daardoor met succes en tevredenheid meedoen in die maatschappij. Samen met Actief Talent Alkmaar gaan we de gemeenschappelijke moestuin inrichten. Actief Talent Alkmaar maakt prachtige meubels en decorstukken van gebruikt hout en zal voor ons de verhoogde moestuinbakken maken.

 

Stichting de Waaier

De Waaier is makelaar in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Zij brengt bedrijven en maatschappelijke organisaties in de HAL- regio bij elkaar, met als doel contacten en matches tot stand te brengen. Via De Waaier komt Tiny House Alkmaar in contact met bedrijven en organisaties die ons initiatief een warm hart toedragen en willen ondersteunen.