Hoorzitting externe bezwaarcommissie

Woensdag 4 juli was er een hoorzitting van de externe bezwaarcommissie van de gemeente, waarin de twee bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor ons pilot project werden behandeld. Marja, Marloes, Lan en Marjolein waren aanwezig en Marjolein heeft een verklaring afgegeven.

De twee bezwaren tegen het pilot project Tiny House Alkmaar zijn afkomstig van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en stichting behoud de GAS!Fabriek. Beiden zijn van mening dat het vergunde project in strijd is met het criterium van een goede ruimtelijke ordening en dat er geen sprake is van een aanvaardbaar woonklimaat op de locatie waar wij wonen. HHNK meent dat er sprake kan zijn van geluidshinder en geuroverlast, de Gasfabriek is van mening dat de in hun ogen te geringe afstand van de Tiny Houses tot het pand van de stichting leidt tot een onaanvaardbare beperking van de bedrijfsactiviteiten van de stichting. Dat is het in een notendop. De gemeente Alkmaar staat gelukkig achter ons project en is van mening dat er wel juist gehandeld is bij het verstrekken van de omgevingsvergunning.

Alle partijen waren aanwezig bij de hoorzitting en er zijn behoorlijk wat stukken aan de commissie overhandigd. De commissie brengt na de zomer, naar verwacht eind augustus, een advies uit aan het college van B&W van de gemeente. We willen niet online inhoudelijk ingaan op wat er allemaal gezegd is, dat lijkt ons niet netjes. Wel willen we een gedeelte van de verklaring van Marjolein met jullie delen:

Mijn naam is Marjolein Jonker. Ik ben de initiatiefnemer van het project Tiny House Alkmaar, voorzitter van Wooncoöperatie Tiny House Alkmaar en de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het pilot project aan de Helderseweg 28. Ik woon sinds eind mei 2016 in mijn eigen, zelfvoorzienende Tiny House zonder nutsvoorzieningen op het terrein, met heel veel plezier.

De Tiny House beweging is in krap drie jaar tijd uitgegroeid tot een begrip in Nederland, met tienduizenden volgers. Mensen die dolgraag in een Tiny House zouden willen wonen. Als oprichter en projectleider van de landelijk stichting Tiny House Nederland zie ik de enorme behoefte aan kleinschalig, ecologisch, betaalbaar en eenvoudig wonen. Daarvoor zijn plekken nodig waar je legaal in zo’n huisje mag wonen. Omdat het hier om een nieuwe woonvorm gaat wordt vaak gekeken naar braakliggende terreinen om tijdelijke pilot projecten uit te voeren. Deze projecten zijn enorm belangrijk om ervaring op te doen met Tiny Housing, zodat meer tijdelijke en permanente projecten kunnen worden gerealiseerd.

Ons project in Alkmaar is zo’n pilot project. Het gaat om een tijdelijk, experimenteel woonproject met verplaatsbare Tiny Houses waarbij we nuttig gebruik maken van een terrein dat al jaren niet gebruikt wordt. We hebben ons als bewoners en toekomstige bewoners georganiseerd in een coöperatieve vereniging met als doel het wonen in Tiny Houses op meer plekken in Alkmaar en omgeving mogelijk te maken, omdat er een enorme behoefte aan is. Voor de plekken aan de Helderseweg alleen al hebben we ruim 400 aanmeldingen ontvangen. En de vragen blijven binnenstromen. We geloven met hart en ziel in deze minimalistische en milieuvriendelijke woonvorm, die het mensen in staat stelt een leven vorm te geven dat aansluit bij hun waarden. Meer rust en vrije tijd, meer gemeenschap, een kleinere ecologische voetafdruk, de vrijheid om je hart te volgen en leven met meer aandacht voor de natuur.

Het project aan de Helderseweg 28 is een voorbeeldproject voor heel Nederland. Hiermee willen we laten zien dat Tiny Housing een waardevolle aanvulling is voor de samenleving. We willen mensen inspireren en laten zien dat groener leven ook heel erg leuk kan zijn. We zijn dus heel erg bewust van het belang dat dit een geslaagd project wordt, de toekomst van meerdere woonplekken voor Tiny House liefhebbers in Alkmaar e.o. hangt er vanaf. Daarnaast, we weten waarvoor we kiezen door hier te gaan wonen. We kennen de beperkingen en nemen die graag voor lief.

Waar het om gaat is dit: we leveren met ons project een waardevolle bijdrage aan de samenleving. We maken nuttig gebruik van een terrein dat al jaren braak ligt en maken er tijdelijk iets moois van. We doen onderzoek, informeren geïnteresseerden met open dagen en werken samen met sociale organisaties in de gemeente. We delen de kennis die we opdoen. De tijden veranderen, er is steeds meer behoefte aan een andere manier van wonen en leven die meer in balans is. Dat is broodnodig, niet alleen voor onszelf maar ook voor onze planeet. Projecten als deze die experimenteren met nieuwe innovatieve vormen van wonen en gemeenschapsvorming zijn essentieel. Op een gegeven moment moet je als organisatie een standpunt innemen. Wil je vasthouden aan het oude en je indekken voor alle risico’s? Of wil je meewerken aan een betere toekomst. De sprong nemen, met elkaar ontdekken hoe het beter kan?

We gaan gewoon door met ons project en vertrouwen op een goede uitkomst. Zodra we nieuws krijgen laten we je dat weten via onze website. Binnenkort kun je hier nieuws lezen over de bewoners van het vijfde Tiny House, die naar verwacht in november komen. Lan komt komend weekend met haar Tiny House naar Alkmaar, we hebben er allemaal enorm veel zin in. Dus, tot snel!

De stand van zaken

Woensdag 29 maart ontvingen we de getekende bruikleenovereenkomst voor de grond en de omgevingsvergunning die verleend is aan ons Tiny House pilot project. De volgende dag is het Tiny House van Marloes naar Alkmaar gekomen. Wat als een blijde dag begon en had moeten blijven, werd helaas overschaduwd door het bericht dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om een onmiddellijke schorsing van de omgevingsvergunning heeft gevraagd aan de rechtbank. Dat heeft de rechter niet gehonoreerd omdat er geen direct risico is op ‘onomkeerbare schade’, daar de huisjes verplaatsbaar zijn.

Een uitgebreider verslag van al het gebeurde kun je op het blog van Marjolein lezen, klik op de categorie ‘Tiny House Alkmaar’ en je vindt alle relevante blogs:

Blog

Ondertussen geven we de moed niet op, Marloes is haar prachtige kofferhuisje aan het klaarmaken voor bewoning aan de binnenkant en we gaan als Wooncoöperatie door met het maken van plannen voor de inrichting van ons stukje van dit terrein dat we voor een paar jaar in bruikleen hebben gekregen van de gemeente Alkmaar. Marja moet door het gebeurde wachten met de komst van haar Tiny House tot na de uitspraak van de rechter, als die positief uitpakt natuurlijk. Die wordt binnen drie weken verwacht en we gaan uit van het positieve. We houden je op de hoogte!